SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

55.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2008. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2008. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Crveni križ 15.000,00 kn


- pomoć starijim i bolesnim osobama 6.000,00 kn

- dobrovoljno darivanje krvi (3 akcije) 3.000,00 kn

- Crveni križ Skrad 1.000,00 kn

- Crveni križ Delnice 5.000,00 kn

2. Udruge 7.000,00 kn


- Društvo multiple skleroze Delnice 1.000,00 kn

- Udruga civilnih invalida rata Rijeka 500,00 kn

- Udruga invalida rada Rijeka 500,00 kn

- Udruga HVIDRA Gorski kotar 5.000,00 kn

3. Novorođena djeca 10.000,00 kn


4. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

u podmirenju troškova stanovanja 52.000,00 kn


- Ela Blažević, podmirenje stanarine 12.000,00 kn

- sredstva pomoći po javnom pozivu 40.000,00 kn


U K U P N O (1. do 4.): 84.000,00 kn

Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrdit će Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ove Odluke ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa.

Korištenje sredstava iz Socijalnog programa ovisiti će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 550-01/07-01/18

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr