SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA LOPAR
30

23.

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/ 01) i članka 17. i 18. Privremenog Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/ 06) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 15. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lopar.

Političke stranke smatraju se organizacije iz članka 2. Zakona o političkim strankama, pod uvjetom da su iste upisane u registar političkih stranaka pri središnjem državnom uredu za upravu.

Nezavisne općinske liste i vijećnici s tih lista koje su zastupljene u vijeću, imaju isti tretman kao i političke stranke glede financiranja po istim kriterijima i mjerilima iz ove Odluke.

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih lista osiguravaju se u proračunu Općine Lopar s time da ukupna masa tih sredstava iznosi najmanje 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Eventualni veći iznos sredstava od iznosa tih sredstava iz članka 2. osigurat će se u proračunu općine za tekuću godinu.

Učešće u raspodjeli osiguranih sredstava financiranja ima svaka politička stranka i nezavisna lista, koja u Općinskom vijeću ima najmanje jednog vijećnika.

Članak 3.

Sredstva osigurana u Proračunu Općine Lopar za financiranje političkih stranaka raspoređuju se prema kriteriju da se cjelokupni predviđeni iznos rasporedi razmjerno broju vijećnika u Općinskom vijeću. (Jednom općinskom vijećniku - 9.09 % sredstava)

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku, promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

Članak 4.

Na temelju izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, obračun i isplatu sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel za proračun i financije (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 5.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke stranke o čemu politička stranka pisano obavještava Jedinstveni upravni odjel.

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se jednokratno.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-17

Lopar, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr