SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

32.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01) i članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće, na sjednici 21. studenoga 2007. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE LOKVE ZA 2006. GODINU

Članak l.

Godišnji obračun proračuna Općine Lokve za 2006. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode i primitke
u iznosu od: 10.862.078,78 kn

- ukupno ostvarene rashode i izdatke
u iznosu od: 16.019.417,39 kn

- višak prihoda iz prethodne godine
- preneseni: 6.796.019,00 kn

- višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijed. razdoblju: 1.638.680,39 kn

Članak 2.

Ukupno raspoloživa sredstva u visini 1.638.680,39 kn bit će raspoređena i uključena u Proračun za 2007. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg proračuna je realizacija- ostvarenje prihoda i izdataka za 2006. godinu.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 400-08/07-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 21. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
GODIŠNJI
REBALANS PRIHODI I PRIMICI - REALIZACIJA
01.01.2006. - 31.12.2006.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr