SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KRK
30

28.

Na temelju odredbe članka 3. stavak 11. i članka 4. stavak 1., toč. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o upravljanju i održavanju tržnice na malo

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje i održavanje komunalne djelatnosti »tržnice na malo« na području Grada Krka.

Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Krka u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 2.

Komunalnu djelatnost »tržnice na malo« obavljat će gradsko Trgovačko društvo »Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, koje je osnovano za obavljanje predmetne djelatnosti Odlukom Gradskog vijeća Grada Krka, na sjednici održanoj 7. travnja 1998. godine i objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 13/98).

Članak 3.

Zadužuje se TD Vecla d.o.o. Krk da ishodi sve potrebne dozvole i suglasnosti, te minimalno tehničke i druge uvjete za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti, opisane u članku 1. ove Odluke za sljedeće lokacije:

- Tržnica u sklopu TPC-a;

- »Autobusni kolodvor«;

- »Portapisana - Vrata slobode« i

- »Centar« (lokacija nasuprot Robne kuće kod Fortune, u nastavku).

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, kao Skupština TD Vecla d.o.o. Krk da donese Tržni red, kojim će se utvrditi uvjeti i način prodaje namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo na području Grada Krka.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prijenosu prava upravljanja i gospodarenja nad javnim gradskim površinama (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 28/98).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 374-01/07-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-07-4

Krk, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr