SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KRK
30

26.

Na temelju odredbi Poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/04 i 16/04), mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, Klasa: 351-01/07-01/8, Ur. broj: 2170/1-06-06/06- 07-2 od 16. srpnja 2007. godine, a u svezi odredbi članka 237. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana intervencija u
zaštiti okoliša Grada Krka

I.

Donosi se Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka objavit će se na internet stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-02/07-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-07-23

Krk, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr