SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KRK
30

24.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2007. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 50/06) zamjenjuje se tabelom 1. koja je prilog i sastavni dio ove Izmjene.

Tabela 1. PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2007. GODINU (I. REBALANS)

 

Izvori sredstava

Program 2007.

Program 2007.
(I. izmjena)

1.

Prihod od komunalne naknade

3.800.000,00 kn

3.800.000,00 kn

2.

Prihod od ostalih proračunskih pozicija

460.000,00 kn

640.000,00 kn

 

UKUPNO:

4.260.000,00 kn

4.440.000,00 kn

 

 

Namjena sredstava

Program 2007.

Program 2007.
(I. izmjena)

I.

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje javno-prometnih površina Þ trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, osim javnih cesta, sanacija divljih deponija Þ sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko-veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima).

 

 

 

- poz. 3200
Čišćenje javnih površina

700.000,00 kn

700.000,00 kn

 

- poz. 3119
Odvoženje odpada s javnih površin

150.000,00 kn

180.000,00 kn

 

- poz. 3205
Sanacija divljih odlagališta

150.000,00 kn

100.000,00 kn

 

- poz. 3118
Dezinsekc., deratiz. i hig. veterin. zaštita

150.000,00 kn

150.000,00 kn

 

- poz. 3117
Potrošnja vode na javnim površinama

200.000,00 kn

250.000,00 kn

 

UKUPNO:

1.350.000,00 kn

1.380.000,00 kn

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (Þ održavanje javnih površina; popravci na javnim površinama, održavanje dječjih igrališta, popravak dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica, tekuće održavanje postojećih čekaonica koje podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova, održavanje panoa za obavješćivanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata, održavanje ulica u naseljima; održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica; održavanje zelenih površina; svakodnevno uređivanje, košenje, pometanje, zalijevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem programu, popravak klupa, parkovnih košarica za smeće; održavanje plaža Þ tekuće

 

 

 

- poz. 3107Održavanje javnih površina

400.000,00 kn

450.000,00 kn

 

- poz. 3209Održavanje zelenih površina

200,000,00 kn

200.000,00 kn

 

- poz. 3111Održavanje plaža

150.000,00 kn

100.000,00 kn

 

- poz. 3108Održavanje objekata po mjesnim odborima

250.000,00 kn

250.000,00 kn

 

- dio poz. 3112Održavanje gradskih zidina i trgova

50.000,00 kn

0

 

- poz. 3141Komunalna oprema

100.000,00 kn

100.000,00 kn

 

UKUPNO:

1.150.000,00 kn

1.100.000,00 kn

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (održavanje nerazvrstanih cesta Þ redovno i pojačano održavanje, prometni zahvati, obnavljanje horizontalne signalizacije, održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije, čišćenje slivnika Þ obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika)

 

 

 

- poz. 3104 Održavanje nerazvrstanih cesta

600.000,00 kn

600.000,00 kn

 

UKUPNO:

600.000,00 kn

600.000,00 kn

IV.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (održavanje objekata javne rasvjete Þ upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, snimanje te izrada projektne dokumentacije za objekte i uređaje javne rasvjete za sve trafostanice na području Grada Krka, utrošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna božićno-novogodišnja dekorativna rasvjeta)

 

 

 

- poz. 3109 Održavanje javne rasvjete

400.000,00 kn

400.000,00 kn

 

- poz. 3101 Električna energija

600.000,00 kn

800.000,00 kn

 

- poz. 3110 Dekorativna rasvjeta

100.000,00 kn

100.000,00 kn

 

UKUPNO:

1.100.000,00 kn

1.300.000,00 kn

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA (čišćenje groblja sa košnjom trave 4 x godišnje, održavanje Þ popravak ogradnih zidova groblja, održavanje objekata na groblju - kapelica, mrtvačnica, seciraona, održavanje staza na groblju).

 

 

 

- poz. 3113 Održavanje groblja

60.000,00 kn

60.000,00 kn

 

UKUPNO:

60.000,00 kn

60.000,00 kn

Članak 2.

Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/13

Ur. broj: 2142/01-01-07-3

Krk, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr