SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KASTAV
30

42.

Na temelju članka 19. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/ 05 i 37/06) mjenjaju se članci 6. i 8.a kako slijedi:

U članku 6. iznos »820,00« zamjenjuje se iznosom »920,00.«

U članku 8.a iznos »1.020,00« zamjenjuje se iznosom »1.170,00« i iznos »820,00« iznosom »920,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/17

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-10

Kastav, 12. prosinca 2007. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr