SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KASTAV
30

40.

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04 i 32/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/06 i 37/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade 1.850.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna 680.500,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna mjesta 150.000,00 kuna


UKUPNO 2.680.500,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. točki 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 280.000,00 kuna, a financirat će se 250.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 30.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/17

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-8

Kastav, 12. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr