SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KASTAV
30

38.

Na temelju odredbe članka 114 b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 12. prosinca 2007. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 2. Plana raspodjele spomeničke rente za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/07) mjenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:


Redni Rashodi Iznos

broj


Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

1. Dodatna ulaganja na objektu crkve 14.000,00 kuna

Sv. Trojice

2. Uređenje fasada u staroj jezgri 31.000,00 kuna

- zajmovi građanstvu «


Članak 3.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i primjenjuju se od dana objave.

Klasa: 021-05/07-01/17

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-6

Kastav, 12. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr