SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

29.

Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Ravna Gora za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ravna Gora za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje 2008 - 2010. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/16

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 3. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RAVNA GORA
ZA RAZDOBLJE 2008. - 2010.

I. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2008. godi  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr