SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
69

69.

Na temelju članka 53. stavak 4. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 55. podstavak 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na 63. sjednici od 11. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije

I.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije kojeg je osnivač Primorsko-goranska županija imenuju se:

. Ivo Zrilić, predsjednik

. Melita Raukar, član

. Miomir Zelić, član

II.

Mandat članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije traje četiri godine, a počinje teći danom donošenja rješenja o upisu Doma zdravlja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/28

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-15

Rijeka, 11. prosinca 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr