SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

58.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. prosinca 2007. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Općine Fužine
u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

U programu javnih potreba u kulturi za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 07) u članku 4. mijenja se sljedeće:

- u tekstu iznos »585.246,80 kn« zamjenjuje se iznosom »687.663,80 kn«.

Članak 2.

U članku 5. mijenja se sljedeće:

- pod rednim brojem 28. KUD »Vrelo« Fužine - sufinanciranje Osnovne glazbene škole I. Tijardovića iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom » 47.280,00 kn«,

- pod rednim brojem 29. Ostale kulturne manifestacije iznos »60.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »80.000,00 kn«,

- iza točke 29. dodaju se nove točke koje glase:

»30. Crkveni pjevački zborovi 7.137,00 kn«

»31. Objava romana Davora Grgurića »Dan bez leptira« 3.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »650.246,80 kn« zamjenjuje se iznosom »687.663,80 kn«.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-06

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr