SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

56.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06 i 20/07) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 2. iznos »250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »235.000,00 kn«

- dodaje se nova točka koja glasi »2. šumski doprinos u iznosu od 250.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »6.900.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.885.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Javne površine:

- pod 1.2. briše se stavka,

- pod 1.3. nogostup Vrata iznos »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »242.000,00 kn«,

- pod 1.4. briše se stavka,

- pod 1.5. nogostup ul. Dr. Franje Račkog iznos »100.000,00kn« zamjenjuje se iznosom »24.000,00 kn«,

- pod 1.6. okoliš dječje igralište - rukometno igralište Vrata iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »30.000,00 kn«,

- pod 1.8. briše se stavka,

- pod 1.9. Park za Goricom iznos »2.277.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.761.000,00 kn«,

- pod 1.10. SRC Gmajna iznos »1.250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom » 1.606.000,00 kn«,

- iza stavke 1.10. dodaju se nove stavke koje glase:

- »1.11. Centar Lič - otkup zemljišta u iznosu od 150.000,00 kn«,

- »1.12. Ulica Vrelska - čelična konstrukcija pješačkog mosta mala Ličanka u iznosu od 72.500,00 kn »,

- »1.13. trim staza u iznosu od 44.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »4.601.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »5.153.500,00 kn«.

Pod 2. Javna rasvjeta:

- pod 2.1. proširenje javne rasvjete Za Goricom iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »27.000,00 kn«,

- pod 2.2. proširenje javne rasvjete cesta Fužine-Lič; dionica Željeznički podvožnjak-Banovina iznos od »550.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »487.000,00 kn«,

- pod 2.3. briše se stavka,

- iza stavke 2.5. dodaje se nova stavka koja glasi:

- » Centar Fužine - stupovi rasvjete u iznosu od 240.000,00«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »675.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »779.000,00 kn«.

Pod 4. Nerazvrstane ceste:

- pod 4.1. izgradnja ceste Kolibice (donji stroj) iznos »145.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn«,

- pod 4.3. izgradnja ceste Vicićeva ulica iznos »350.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »357.500,00 kn«,

- pod 4.4. briše se stavka,

- u stavci »UKUPNO« iznos »1.254.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »582.500,00 kn«.

Pod stavkom »SVEUKUPNO« iznos »6.900.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.885.000,00 kn«.

Članak 3.

Druga izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-03

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr