SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

55.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Fužine za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 49/06 i 20/07) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 2. iznos »90.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »70.000,00 kn«,

- pod točkom 3. iznos »230.285,00 kn« zamjenjuje se iznosom » 565.100,00 kn«

- u stavci »UKUPNO IZVORI« iznos »3.970.285,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.285.100,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

- pod brojem 1. Održavanje čistoće iznos »206.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »303.000,00 kn«,

- pod brojem 2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine iznos »250.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »226.000,00 kn«,

- pod brojem 3. Održavanje javnih zelenih površina iznos »271.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »342.000,00 kn«,

- pod brojem 4. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »398.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »553.000,00 kn«,

- pod brojem 5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta iznos »180.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom »260.000,00 kn«,

- pod brojem 6. Održavanje javne rasvjete iznos »340.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »305.000,00 kn«,

- pod brojem 7. Održavanje javnih objekata iznos »864.680,00 kn« zamjenjuje se iznosom »961.180,00 kn«,

- pod brojem 8. Održavanje groblja iznos »212.285,00 kn« zamjenjuje se iznosom »231.000,00 kn«,

- pod brojem 9. Zaštita okoliša iznos »153.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »184.320,00 kn«,

- pod brojem 10. Izrada planova i projekata iznos »504.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »364.000,00 kn«,

- pod brojem 11. Ostale komunalne usluge iznos »590.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »555.600,00 kn«.

Pod stavkom »UKUPNO PROGRAM« iznos »3.970.285,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.285.100,00 kn«

Članak 3.

Druga izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-04

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr