SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

126.

Na temelju članka 28. točka 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07) članka 10. Odluke o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/05) i Mišljenja Ministarstva financija (klasa: 400-06/ 06-01/404; Ur. broj: 513-05-02/07-2 od 6. veljače 2007. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske župa

nije je na sjednici održanoj 22. studenog 2007. godine donijela

ODLUKU
o prestanku Proračunskog investicijskog fonda
županijskih lučkih uprava

Članak 1.

Proračunski investicijski fond županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan Odlukom o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava (»Službene novine« broj 9/05) prestaje.

Članak 2.

Zatvara se žiro-račun Fonda.

Neutrošena sredstva na računu Fonda prenose se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2007. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/80

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-9

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr