SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA JELENJE
30

16.

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2007. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2006. godine.

Proračun je sadržavao:

- planirane prihode od 14.355.242,00 kuna

- planirane izdatke od 14.355.242,00 kuna

a novoizmijenjeni i dopunjeni Proračun sadrži:

- planirane prihode od 19.862.296,65 kuna

- planirane izdatke od 19.862.296,65 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2008. godinu, odnosno 2009. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio, te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovih I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/

Ur.broj: 2170-04-07-3

Dražice, 19. rujna 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2007. god.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jel  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr