SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD RIJEKA
30

117.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 23. listopada 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa

u ukupnom iznosu od 5.083.300,00

- Javne površine Škurinjska Draga

- 800 m2 - dio 1.160.000,00

- Javne površine Trg Sv. Barbara -

2. faza 800 m23.270.000,00

- Javne površine Trg M. Vlačića - 420 m2

- prijelazni radovi 324.000,00

- Javne površine kružno raskrižje

Parkovi - 1690 m2279.300,00

- Javne površine u Starom gradu

- Vitezovićeva ulica 50.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 851.000,00

- Javne površine u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na

Rujevici - 1. faza 500.000,00

- Javne površine u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi 39.000,00

- Javne površine kružnog raskrižja

Parkovi - 1690 m2312.000,00«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 21.535.600,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m'

- imovinsko-pravna priprema i projekti 700.000,00

- Ulica Ivana Pavla II II. faza

(ex Nova Ciottina) dužine 85 m' 400.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog

doprinosa dužine 100 m' 200.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet dužine

280 m' - dio 840.000,00

- Pristupna cesta 102 dužine 180 m' - dio 300.000,00

- Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje

dužine 180 m' - dio 230.000,00

- Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji

Zapadni Zamet dužine 250 m' 3.200.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s

infrastrukturom dužine 1500 m' - dio 200.000,00

- Tunelski priključci na cestu D-404

- dužine 250 m' - projektna priprema 180.000,00

- Pristupna cesta Pastoralnom centru

Škurinje - prijelazni radovi 1.253.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema

zahtjevima Mjesnih odbora - studije

izvodljivosti 50.000,00

- Kružno raskrižje Parkovi, cesta

dužine 953 m2 - građenje 11.482.600,00

Petak,26.listopada2007.

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c-I. faza

dužine 150 m' 2.000.000,00

- Pristupna cesta 25 za stambene objekte

na Krnjevu dužine 150 m', dio 500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 33.427.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom

opremanju zemljišta za izgradnju

stanova na Rujevici - 1. faza,

dužine 400 m, dio 3.500.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet

dužine 280 m' - dio 310.000,00

- Ceste u zahvatu DPU Kantrida

dužine 400 m' - dio 10.700.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m'

- imovinsko-pravna priprema i projekti 2.000.000,00

- Raskrižje Škurinjsko Plase

- dokumentacija 317.000,00

- Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica

- Marčelji imovinsko pravna priprema 16.600.000,00«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa

u ukupnom iznosu od 1.248.400,00

- Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare - 2. faza

dužine 192 m' 150.000,00

- Javna rasvjeta Trg M. Vlačića

dužine 102 m' - prijelazni radovi 86.000,00

- Javna rasvjeta javnih površina

Škurinjska Draga dužine 300 m' 140.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na lokaciji

Z. Zamet dužine 280 m' - dio 150.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste 105 i 106

na lokaciji Zapadni Zamet dužine 250 m' 196.300,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na

Srdočima GP2c-I. faza dužine 150 m' 100.000,00

- Javna rasvjeta kružnog raskrižja

Parkovi 1000 m' 426.100,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u

ukupnom iznosu od 503.700,00

- Javna rasvjeta prema DPU Kantrida

dužine 400 m' - dio 300.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste 105 i 106

na lokaciji Zapadni Zamet dužine 250 m' 203.700,00«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 25.523.800,00

- Zamjena cjevovoda izvor Rječina -

Zoretići I. faza dužine 3.400 m'

- oprema 9.619.900,00

- Vodoopskrba otoka Krka dužine

7.500 m', - sufinanciranje radova 2.586.000,00

- Izgradnja tlačnog cjevovoda

CS Kozala - VS Streljana dužine 2.700 m'

- oprema, dio 3.620.400,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu

vode 3 dužine do 8.000 m', dio 4.396.200,00

- Vodoistražni radovi - dokumentacija i

radovi, dio 413.800,00

- Izrada projektne dokumentacije 258.600,00

- Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme

Kantrida projekti i radovi, dio 2.999.800,00

- Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac

dužine 1.700 m' 775.800,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusa

na Trsatu 103.400,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe

POS Rujevica 103.400,00

- Izgradnja vodovoda za Platak - projektna

dokumentacija dužine 10.000 m' 103.400,00

- Vodoopskrba kompleksa zgrade

Ulice T. Ujevića 25.900,00

- Vodoopskrba CZGO Marišćina 517.200,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 7.000.000,00

- Izgradnja vodovoda u zahvatu

DPU Kantrida 1.000.000,00

- Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.500 m' 5.000.000,00

- Izgradnja tlačnog cjevovoda

CS Kozala - VS Streljana dužine 2.700 m' 1.000.000,00«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanja otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 5.086.400,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik

dužine 6000 m' 2.570.800,00

- Kanalizacija Klana - projekti,

dužine 2800 m'- dio 103.600,00

- Kolektor Drnjevići Ul. Zametskog

korena dužine 500 m' 330.600,00

- Kolektor u UL. M. Barača - Torpedo

dužine 300 m' 236.100,00

- Kolektor u Ul. J. Mohorića

dužine 650 m, dio 188.900,00

- Projektna dokumentacija 165.300,00

- Kolektor u Ul. B. Jurića dužine 680 m' 283.400,00

- Kolektor u Ul. A. Peruča dužine 200 m' 188.900,00

- Kanalizacija u Ul. Farkaševo na Drenovi

dužine 150 m' 69.900,00

- Izgradnja kanalizacije po Programu

Kanalizacija 1 188.900,00

- Odvodnja sanitarno potrošnih otpad.

voda za objekte Sveučilišta na Drenovi

prijelazni radovi dužine 200 m' 70.800,00

- Odvodnja otpadnih voda područja

Pulac - Brašćine dužine 400 m' 330.600,00

- Odvodnja za stanove POS Rujevica

dužine 350 m' 70.800,00

- Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija

u Ul. M. Grbac dužine 300 m' 94.500,00

- Odvodnja kompleksa zgrada Ul. T. Ujevića 94.500,00

- Odvodnja otpadnih voda Grada Kastva 33.100,00

- Kolektor u Ljubljanskoj ulici - naselje

Pavlovac 65.700,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 1.000.000,00

- Odvodnja i kanalizacija prema

DPU Kantrida, dio 1.000.000,00«

Stranica3776—broj40

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 26.577.150,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za

odvoz otpada 8.356.350,00

- Otkup i uređenje nekretnina u

Mihačevoj Dragi 18.220.800,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u

ukupnom iznosu od 232.350,00

- Nabavka kontejnera - financijska pomoć

Fonda za energetsku učinkovitost 232.350,00«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 7.288.300,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama 4.555.200,00

- Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekti,

izgradnja, dio 2.733.100,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 4.360.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - financijska

pomoć Fonda 4.000.000,00

- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje

otpadom Marišćina, dio 360.000,00«

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 1.790.300,00

- Nabava 25 autobusa 1.790.300,00«

Članak 9.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u

ukupnom iznosu od 1.340.000,00

- Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko

održavanje tržnica 1.340.000,00«

Članak 10.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 149.447.300,00 kuna.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/180

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 23. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr