SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

102.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04), članka 2. stavak 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata (»Službene novine« broj 20/05 i 35/07) i članka 44. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 25. listopada 2007. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji imenuju se:

1) mr. sc. Iva Sorta - Bilajac, za predsjednicu

2) Renata Žugić, za članicu

3) Milenko Zrilić, za člana

4) Marijan Drabik, za člana

5) Mirjana Malović - Bolf, za članicu

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se članovi Povjerenstva imenovani Odlukom o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 20/05).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/74

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 25. listopada 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr