SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
OPĆINA LOKVE
30

29.

Na temelju članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve

Članak 1.

Članak 13. stavak 1. točka 1. podstavak 1. mijenja se i glasi: »VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera«.

Ostali uvjeti iz članka 13. Pravilnika, ostaju nepromijenjeni.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/07-01/02

Ur. broj: 2112-02/3-07-1

Lokve, 31. kolovoza 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Anton Mihelčić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr