SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

44.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/02) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 3. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prijevoza
pokojnika na području Općine Fužine

Članak 1.

Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Fužine dodjeljuje se trgovačkom društvu VIOLA-IMPEX d.o.o., Tržnica bb, Delnice.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Fužine dodjeljuje se na rok od 10 (deset) godina.

Rok počinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju u visini 10% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu na osnovi gotovinskih računa i faktura.

Obračun će se vršiti mjesečno za prethodni mjesec uz dostavu izvještaja sa specifikacijom izvršenih usluga.

Članak 4.

Koncesionar se obvezuje obavljanje poslova prijevoza pokojnika obavljati po cijenama koje su nakon provedenog postupka javnog natječaja prihvaćene od strane Općine Fužine.

Članak 5.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo Općine Fužine da sklopi Ugovor o koncesiji s trgovačkim društvom iz čl. 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/07-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-07-05

Fužine, 3. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=10009&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr