SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KRK
30

23.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), a u svezi s člankom 133. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 49/03 i 177/04), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2006. godinu, Klasa: 041-01/07-01/12, Ur. broj: 613-10-07-9 od 16. srpnja 2007. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 041-01/07-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-07-8

Krk, 28. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr