SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KRK
30

16.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 50/06) zamjenjuje se tabelom 1. koja je prilog i sastavni dio ove Izmjene.

Tabela 1. PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2007. GODINU ( I. REBALANS)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/12

Ur. broj: 2142/01-01-07-4

Krk, 28. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

I. izmjena Programa gradnje objekata i u  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr