SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KRK
30

15.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 50/06) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova I. izmjena Proračuna Grada Krka za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/07-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-07-3

Krk, 28.rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr