SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KASTAV
30

33.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. i 60/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 25. sjednici održanoj dana 2. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu

Članak 1.

Jasna Morić razrješava se članstva u Odboru za kulturu i tehničku kulturu na vlastiti zahtjev.

Članak 2.

Raul Cech imenuje se za člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu umjesto Jasne Morić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-7

Kastav, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr