SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KASTAV
30

32.

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04 i 32/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 2. listopada 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade 1.850.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna 730.500,00 kuna

2. prihodi od naknada za grobna mjesta 150.000,00 kuna


UKUPNO 2.730.500,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 4. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 530.000,00 kuna, a financirat će se 410.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 120.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

U članku 3. točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 220.500,00 kuna, a financirat ce se 70.500,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva, a 150.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.«

Članak 4.

U članku 3. točki 6. JAVNA RASVJETA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 620.000,00 kuna, a financirat će se 460.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 160.000,00 iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 5.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur.broj: 2170-05-01-1-07-6

Kastav, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr