SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KASTAV
30

31.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 25. sjednici održanoj 2. listopada 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/ 07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2007. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.000.000,00

- prihodi od naknade za koncesije 13.000,00

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa

iz Proračuna za 2006 282.038,01

- kreditno zaduženje 8.000.000,00

- Proračun Grada Kastva za 2007. 5.586.081,99


ukupno: 18.881.120,00«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

1. Javne površine 2.605.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br. 1) u površini od 1130,00 m2, u iznosu od 400.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 311.500,00 kuna, te iz proračuna u iznosu od 88.500,00 kuna.

. Pješačke staze i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 255.000,00 kn

Istarska cesta - pješačka staza kod TS Stražnica, u površini od 67,00 m2

Prolaz Ante Dukića - pješačka staza u površini od 40,00 m2

Spinčići - pješačka staza od k.br.96 do 136 u površini od 140,00 m2

Spinčići - igralište kod k. br. 43 u površini od 165,00 m2

Rubeši - pješačka staza od k.br. 29 do 78 u površini od 145,00 m2

Rubeši - pješačka staza od k.br. 57 do 112 u površini od 120,00 m2

Rubeši - uređenje trga i staze od k.br. 74a do 84 u površini od 557,00 m2

Žegoti - uređenje nogostupa ispod k.br. 10 u površini od 140,00 m2

Žegoti - uređenje nogostupa od k.br. 28a do TS Žegoti u površini od 200,00 m2

Tometići - pješačka staza kod k.br. 24 u površini od 125,00 m2

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

. Projektna dokumentacija nogostupa u Spinčićima u iznosu od 30.000,00 kuna

(financira se iz koncesija 13.000,00 kn, iz proračuna 17.000,00 kuna)

. Izgradnja nogostupa u Spinčićima u dužini od 80 m (jednostrano) u iznosu od 190.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz proračuna.

. Izgradnja nogostupa Ćikovići - Rubeši, I. faza u dužini od 140 m (jednostrano) u iznosu od 300.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se 100.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 200.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 1.400.000,00 kn

(financira se iz proračuna 1.371.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 29.000,00 kuna)

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 666.500,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 13.000,00 kuna, iz proračuna u iznosu od 1.696.500,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 229.000,00 kuna)

2. Nerazvrstane ceste 14.351.120,00 kn

. Dovršetak dionice ceste Jurjenići - Šporova jama u dužini od 397,96 m', izgradnja dionice ceste Jurčići - Jurjenići (233) u dužini od 536,30 m', odvojka za naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom komunalnom infrastrukturom, I. faza, u iznosu od 11.300.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa 2.635.000,00 kn, iz proračuna 665.000,00 kn, iz kreditnih sredstava 8.000.000,00 kn.

. Otkup djela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.267.000,00 kuna

(financira se iz proračuna 1.000.000,00 kuna, iz komunalnog doprinosa 267.000,00 kuna)

. Projektna dokumentacija ceste u staroj jezgri Grada Kastva dužine od 627 m u iznosu od 67.500,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 709.520,00 kn

Gorice u dužini od 233,00 m'

Donji Turki:

- od garaže do k.br. 6/6 u dužini od 170,00 m'

- od k.br. 6/4 do 6/3 u dužini od 50,00 m'

- od k.br. 6/1 do 6/5 u dužini od 110,00 m'

- od k.br. 5/2 do 5/4 u dužini od 40,00 m'

Jardasi od k.br. 30 A do k.br. 30D, u dužini od 70,00 m'

Tometići - spoj ceste ŽC 5019 do k.br. 26 u dužini od 75,00 m'

Tometići - od k.br. 13 do 24, u dužini od 125,00 m'

Brnčići - kod k.br 9/1, u dužini od 60,00 m'

Klanci od šterne do k.br. 7, u dužini od 140,00 m'

Jurčići - prema Kalvariji, u dužini od 70,00 m'

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 922.100,00 kn

Ulica Stari put kod k.br. 1 u površini od 250,00 m2

Ulica Matka Mandića od k.br. 11a - 13 u površini od 100,00 m2

Cesta Brnčići - Rudno - Kudeji od k.br. Kudeji 29 - Rupnjak 8 u dužini od 450,00 m'

Trinajstići od k.br. 74 - 78 u dužini od 200,00 m'

NN Ćikovići od k.br. 57 do 135 u dužini od 70,00 m'

Ćikovići od k.br. 20 do 31 u dužini od 100,00 m'

Ćikovići od k.br. 94 do 101a u dužini od 135,00 m'

Rubeši - Dolčić od k.br. 102 do 104a u dužini od 130,00 m'

Spinčići od k.br. 118 - 121 u dužini od 300 m

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz proračuna 383.581,99 kuna, iz komunalnog doprinosa 498.480,00 te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 40.038,01 kuna.

. Projektna dokumentacija prelaganja instalacija ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG -a (cesta »409»), dužine cca. 345,00 m' u iznosu od 85.000,00 kn

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 4.177.500,00 kuna, iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006. g. u iznosu od 40.038,01 kuna, iz proračuna u iznosu od 2.133.581,99 kuna i kreditnih sredstava 8.000.000,00 kn.

3. Javna rasvjeta 225.000,00 kn

. Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti u iznosu od 30.000,00 kn

(financira se iz proračuna 17.000,00 kuna, te iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006.g. u iznosu od 13.000,00 kn)

. Proširenje javne rasvjete u iznosu od 195.000,00 kn

Kastav, stara gradska jezgra (3 rasvjetna tijela)

Gorice (10 rasvjetnih tijela)

Brozovo (3 rasvjetna tijela)

Šporova jama - Banov križ (8 rasvjetnih tijela)

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 156.000,00 kuna, te iz Proračuna u iznosu od 39.000,00 kuna.

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu od 156.000,00 kuna, iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006.g. u iznosu od 13.000,00 kn, te iz proračuna 56.000,00 kuna.

4. Groblje 1.200.000,00 kn

. Nastavak izgradnje gradskog groblja Kastav sa infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem u iznosu od 1.200.000,00 kn

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

5. Opskrba pitkom vodom 100.000,00 kn

. Vodovodni ogranak Kudeji u dužini 350 m, sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz proračuna.

5. Odvodnja voda 100.000,00 kn

. Idejni projekt kanalizacije Grada Kastva, sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz proračuna.

Zajednička realizacija projektne dokumentacije sa KD »Vodovod i kanalizacija«, iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se projektna dokumentacija kanalizacije u iznosu od 100.000,00 kuna.

6. Zemljišta 300.000,00 kn

. Otkup zemljišta za potrebe Radne zone Žegoti u iznosu od 300.000,00 kn

(financira se iz proračuna u iznosu od 300.000,00 kuna)

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-5

Kastav, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr