SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KASTAV
30

30.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 25. sjednici održanoj 2. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu, koja je sastavni dio ove Odluke, mijenjaju se pojedini članci kako slijedi.

Članak 2.

Članak 16. se mijenja tako da glasi:

»Grad se, u 2007. godini, može dugoročno zadužiti kod poslovne banke za kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići do iznosa od 8.000.000,00 kuna, utvrđenog u Računu financiranja Proračuna.

Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik poglavarstva na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-4

Kastav, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, d.i.g., v.r,.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr