SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD CRES
30

19.

Na temelju poglavlja V. točke 10. Nacionalne populacijske politike (»Narodne novine« broj 132/06) i članka 32. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko poglavarstvo Grada Cresa, na 56. sjednici, održanoj dana 12. rujna 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
provedbe mjera Nacionalne populacijske politike
Grada Cresa

I.

Uvažavajući načela kojima se afirmiraju obiteljske vrijednosti, ovim Programom utvrđuju se mjere populacijske politike koje će provoditi Grad Cres, prvenstveno s ciljem porasta nataliteta, ravnomjernog smještaja stanovništva te održivog razvoja na području Grada Cresa.

II.

Mjere iz točke I. ovog Programa, nositelji njihove provedbe, rokovi provedbe, aktivnosti utvrđuju se kako slijedi:

Mjera 1.

Grad Cres poticat će razvoj potencijalnih središnjih naselja i usmjeravati trend unutarnjih migracija.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom i proračunom Grada Cresa.

Mjera 2.

Grad Cres poticat će dostupnost obrazovanja svima

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Odlukom o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama, te Nacionalnom populacijskom politikom.

Mjera 3.

Grad Cres će poticati osnivanje proizvodnih i uslužnih trgovačkih društava, obiteljskih gospodarstava i drugih oblika zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i rijetko naseljenim prostorima Grada Cresa.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom.

Mjera 4.

Grad Cres će usmjeravati buduće useljeničke tokove u slabije razvijena i depopulacijska područja.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom.

Mjera 5.

Grad Cres će omogućiti kvalitetnu prometnu povezanost potencijalnih središnjih naselja, gradskih i prigradskih područja.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom.

Mjera 6.

Grad Cres će poticati i sukladno svojim mogućnostima vršiti isplatu dodatka na dijete.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom i Socijalnim programom Grada Cresa.

Mjera 7.

Grad Cres će osigurati bolju povezanost stručnjaka i službi koje rade na zdravstvenom zbrinjavanju.

Nositelji: Upravni odjel

Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnosti: U skladu s Nacionalnom populacijskom politikom.

III.

Financijska sredstva potrebna za provođenje utvrđenih mjera, osigurat će se u Proračunu Grada Cresa, osim za one mjere utvrđene u ovom Programu, za koje su sredstva predviđena u Državnom proračunu, sukladno s Nacionalnom populacijskom politikom.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-2

Cres, 12. rujna 2007.

GRAD CRES
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr