SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD CRES
30

18.

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01, 82/04 i 76/07) i članka 32. stavka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Poglavarstvo Grada Cresa, na sjednici 20. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, mjerilima
i postupku za određivanje reda prvenstva na kupnju stana
iz društveno poticane stanogradnje na području
Grada Cresa

Članak 1.

U Članku 6. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva na kupnju stana iz društveno poticane stanogradnje na području Grada Cresa - u daljnjem tekstu: Odluka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 16/02 i 1/03), iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. stručna sprema«

Članak 2.

Članak 9. Odluke, stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

1. samcu 5 bodova,

2. za ukupno dva člana 10 bodova,

3. za ukupno tri člana 20 bodova,

4. za ukupno četiri člana 30 bodova,

5. za ukupno pet članova40 bodova,

6. za ukupno šest i više članova 50 bodova.

Članak 3.

U članku 10. Odluke, stavku (1), riječ »jedan« zamijenjuje se riječju »dva«.

Članak 4.

Iza članka 10. Odluke, dodaje se naslov »5. Stručna sprema« i članak 10a. koji glasi:

»Članak 10a.

Na temelju stručne spreme, podnositelju zahtjeva pripada:

1. za visoku stručnu spremu, VSS15 bodova,

2. za višu stručnu spremu, VŠS10 bodova.«

Članak 5.

Članak 11. Odluke, mijenja se i glasi:

»(1) Veličina stana iz poticane stanogradnje koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) 1-osoba do 50 m2,

b) 2-osobe do 65 m2,

c) 3-osobe do 80 m2,

d) 4-osobe do 90 m2,

e) 5-osoba do 100 m2,

f) Svaki sljedeći član domaćinstva +10 m2.

Članak 6.

U članku 16. Odluke, dodaje se četvrta alineja koja glasi:

»- diplomu (radi bodovanja po odredbi članka 10a ove odluke)«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-1/7

Ur. broj: 2213/02-02-01-07-2

Cres, 20. rujna 2007.

GRAD CRES
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr