SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

19.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/08

Ur. broj: 2170-02-02-07-13

Bakar, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=51222&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr