SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OGLASI OGLASI
3B2 EDGAR HTML from oglas-zupanija 3143..3143

Na temelju članka 56. stavak 1. i članka 58. stavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/05) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranska županija raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada
na području Primorsko-goranske županije

1.Davatelj koncesije je Primorsko-goranska županija.

2.Predmet koncesije je skupljanje ambalažnog otpada (otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i Fe) za sljedeća područja:

.područje gradova Rijeka, Bakar, Kastav, Kraljevica i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena,Viškovo,

.područje grada Opatije i općina Lovran, Matulji, Mošćenička Draga,

.područje grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolske,

.područje grada Crikvenice,

.područje gradova Cresa i Malog Lošinja,

.područje grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat, Vrbnik,

.područje grada Raba i općine Lopar,

.područje grada Vrbovskog,

.područje grada Čabra,

.područje grada Delnica i općina Fužine, Ravna Gora, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice.

3.Uvjeti:

.koncesija se dodjeljuje za razdoblje od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji, s mogućnošću obnavljanja koncesije

.početni iznos koncesijske naknade iznosi 7.000,00 kn/godinu za svako navedeno područje skupljanja

.naknada se plaća godišnje, najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

4.Obveze ponuditelja - koncesionara:

.preuzimati razvrstan ambalažni otpad od prodavatelja i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost odlaganja komunalnog otpada

.osigurati prijevoz od privremenog skladišta do ovlaštenika koncesije za oporabu.

5.Obvezni prilozi uz zahtjev za izdavanje koncesije:

.plan i godišnji operativni program rada

.dokaz o ispunjavanju odgovarajućih tehničko-tehnoloških uvjeta i raspolaganju organizacijskim sposobnostima koje zadovoljavaju potrebe proizvodnog i radnog procesa, kako s obzirom na vlastiti interes, tako i interes trećih osoba

.dokaz o raspolaganju s potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje operativnog programa rada, dokaz i jamstvo za plaćanje naknade za koncesiju za svako područje u obliku vlastite bjanko mjenice, s klauzulom »bez protesta«

.dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada uključivo i potvrdu o upisu u očevidnik pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prijevoznicima otpada ili ugovor s prijevoznikom koji je ishodio potvrdu o upisu u očevidnik Ministarstva na temelju članka 28. Zakona o otpadu.

Podnositelj zahtjeva za koncesiju uz prijavu treba naznačiti na kojem području namjerava obavljati djelatnost skupljanje ambalažnog otpada.

6.Dostava ponuda i rok podnošenja zahtjeva

Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od objave ovog natječaja na adresu:

Primorsko-goranska županija
Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje
51000 Rijeka, Ciottina 17b

uz naznaku:
»Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada
na području Primorsko-goranske županije - ne otvarati«.

7.Nepotpune ponude i ponude dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

8.Natječajni postupak provest će Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Primorsko-goranske županije Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr