SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA PUNAT
30

17.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 125. i 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/ 06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. kolovoza 2007. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2007. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-lipanj 2007. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-lipanj 2007. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-07-7

Punat, 22. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr