SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA PUNAT
30

16.

Temeljem članka 61. i članka 68. st. 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 14. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. kolovoza 2007. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA
OPĆINE PUNAT ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Članak 1. I. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Punat za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 10/ 07) mijenja se i glasi:

II. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2007. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

II. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2007. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/1

Ur broj: 2142-02-02-07-8

Punat, 22. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Opć  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr