SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

11.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04 i 48/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Općini Mrkopalj utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa:

I. zona:

Naselje Mrkopalj - sve ulice

Naselje Sunger - sve ulice

Naselje Tuk - sve ulice

Naselje Poljička Kosa

II. Zona:

Naselje Begovo Razdolje,

Naselje Bukovac Sungerski

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Zona

Ukupno

Javne površine

Nerazvrstane ceste

Groblja

Javna rasvjeta

I.

60

20

20

10

10

II.

50

20

10

0

20

Kod gradnje, rekonstrukcije i dogradnje obiteljskih kuća, garaža i spremišta, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj neprekidno 5 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 80% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju stambeni prostor za svoje stanovanje ukupne veličine do 800 m3 obujma.

Kod novogradnje kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Mrkopalj.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koja na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Mrkopalj neprekidno tri godine, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, osobama registriranim za obavljanje navedenih obrtničkih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta na području Općine Mrkopalj, neprekidno tri godine što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/06

Ur. broj: 2112-05-01-07-1

Mrkopalj, 23. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr