SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA LOKVE
30

28.

Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugim Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve

Članak 1.

Članak 25. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Pročelnik odjela mora imati VSS pravnog smjera, položeni državni stručni ispit te najmanje 5 godina radnog iskustva od kojih je poželjno najmanje 1 godinu na poslovima iz lokalne samouprave ili poslovima u državnoj službi.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 31. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr