SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 32. Petak, 24. kolovoza 2007.
OPĆINA PUNAT
30

15.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 16. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« RH broj 20/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 19. sjednici od 22. kolovoza 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje
dopuštenih razina buke

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje:

. ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije namijenjene u svrhe održavanja javnih skupova, organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke,

. najviše prekoračenje dopuštene razine buke i,

. putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja, odnosno način na koji se isto određuje.

Članak 2.

Kao lokacije na kojima je moguće prekoračenje dopuštenih razina buke, određuju se:

. prostor ispred pošte u Puntu,

. trg Placa u Puntu,

. zgrada Narodnog doma u Puntu i

. parkiralište u lučici u Staroj Baški.

Najviše prekoračenje dopuštene razine buke na lokacijama iz st. 1. ovog članka, je do 70 decibela.

Članak 3.

Najviše prekoračenje dopuštene razine buke na lokacijama iz čl. 2. ove odluke moguće je samo prigodom održavanja priredbi određenim kalendarom priredbi Turističke zajednice Općine Punat odnosno za priredbe koje odobri Općinsko poglavarstvo Općine Punat.

Članak 4.

Putove za dolazak i odlazak sudionika događanja na lokacijama iz članka 2. ove Odluke, određuje priređivač događanja, koji je tom prigodom dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH br. 105/04), Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 23/04, 33/05, 21/06, 33/06 i 23/07) i Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« PGŽ broj 9/03, 8/ 05 i 21/05).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-07-3

Punat, 22. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=515&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr