SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD OPATIJA
46

46.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 46/06 i 15/07), točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

 

Program 2007.

I. izmjena
Programa 2007.

Ind.

1.

Prihodi od komunalne naknade

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

2.

Sredstva proračuna za održavanje komunalne infrastrukture

2.742.400,00

3.063.400,00

111,7

 

UKUPNO PRIHODI

16.742.400,00

17.063.400,00

101,9

2. Tabela 1. koja je sastavni dio Godišnjeg Programa, zamjenjuje se novom tabelom 1. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene Programa.

3. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/115

Ur. broj: 2156/01-01-07-4

Opatija, 26. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Požarić Adriano, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr