SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD OPATIJA
44

44.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97-ispr. i 47/99-ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju,
promidžbu i posredovanje u oblasti kulture
FESTIVAL OPATIJA

Članak 1.

U članku 4. Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA (klasa: 011-01/96-01/05, ur. broj: 2156/01- 01/96-01 od 21. 3. 1996. godine i klasa: 011-01-01-01/2, ur. broj: 2156/01-01/01-2 od 19. 7. 2001. godine), dodaje se novi redak koji glasi:

ostala trgovina na malo na štandovima, što pored ostalog uključuje prodaju gotovih konfekcioniranih napitaka i gotove konfekcionirane hrane.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. Odluke riječi »i Umjetnički paviljon 'Juraj Šporer'« brišu se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar ustanova Trgovačkog suda u Rijeci.

Klasa: 011-01/96-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 26. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr