SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
OPĆINA LOKVE
25

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 18., 46. i 49. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/ 05) i članka 1. stavak 1. podstavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti zamjenika
Općinskog načelnika Općine Lokve

Članak 1.

Dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Lokve razrješava se

Katarina Marinić iz Lokava, Rudolfa Strohala 19.

Zamjenica općinskog načelnika Općine Lokve ujedno se razrješava i dužnosti potpredsjednice Općinskog Poglavarstva Općine Lokve.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/07-01/13

Ur. broj: 2112-02/1-07-2

Lokve, 12. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Dragan Hrvat, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr