SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
20

20.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/06), u članku 3. dio koji započinje riječima »- da su redovni učenici srednje škole ili redovni studenti« pa do kraja članka, mijenja se i glasi:

»- da su redovni učenici srednje škole i da nisu stariji od 20 godina,

- da su redovni studenti i da nisu stariji od 25 godina,

- da uspjeh učenika u prethodnoj školskoj godini izražen prosjekom ocjena nije niži od 4,50 odnosno 3,00 (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa),

- da uspjeh studenta prve godine studija izražen prosjekom ocjena završnog razreda srednje škole nije niži od 4,90,

- da uspjeh studenta ostalih godina studija izražen prosjekom ocjena svih završenih godina studija nije niži od 3,00.«

Članak 2.

U članku 6. točka a) tekst od stavka 2. koji počinje riječima »Studentima prve godine...« pa sve do kraja točke a) mijenja se i glasi:

Četverogodišnji Trogodišnji Bodovi

program program

4,50 - 4,60 3,00 - 3,40 10

4,61 - 4,70 3,41 - 3,80 20

4,71 - 4,80 3,81 - 4,20 30

4,81 - 4,90 4,21 - 4,60 40

4,91 - 5,00 4,61 - 5,00 50

Studenti prve godine studija koji imaju prosjek ocjena od 4,90 do 5,00 u završnom razredu srednje škole dobivaju 50 bodova.

Uspjeh studenata ostalih godina studija utvrđuje se izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita na dvije decimale.

Bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

prosjek ocjena bodovi

3,00 - 3,40 10

3,41 - 3,80 20

3,81 - 4,20 30

4,21 - 4,60 40

4,61 - 5,00 50

Članak 3.

U članku 6. točka c) brojka »15« zamjenjuje se brojkom »75«.

Članak 4.

U članku 14. iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Svim kandidatima dostavlja se pismena obavijest o objavi prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-02/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-3

Ravna Gora, 16. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr