SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
19

19.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i Socijalnog programa Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/97), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju socijalne
skrbi u Općini Ravna Gora

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/98, 9/00, 23/03 i 8/05) u članku 3. stavak 1, točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima mjesečno:

a) samac do 1.300,00 kuna,

b) dvočlana obitelj do 1.800,00 kuna,

c) tročlana obitelj do 2.300,00 kuna,

d) četveročlana obitelj do 2.800,00 kuna

e) ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 450 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/07-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 16. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr