SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
18

18.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Ravna Gora

Članak 1.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. LIDIJA JOVANOVIĆ, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, predsjednica;

2. NEDELJKO RUŽIĆ, oec., voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, zamjenik predsjednice;

3. ZVONKO IVANČIĆ, dipl. ing., direktor Turmina d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora, član;

4. DALIBOR ŠOŠTARIĆ, ing., djelatnik Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica, član;

5. FRANJO MANCE, oec., komunalni referent u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, član.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su točkom 4. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva Općine Ravna Gora za procjenu šteta od elementarnih nepogoda klasa: 810-01/02-01/02 od 20. lipnja 2002. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/ 02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-04/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-3

Ravna Gora, 16. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr