SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
16

16.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenja javnih površina 180.000,00

3.održavanje javnih površina 284.200,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 525.000,00

5.održavanje groblja 100.000,00

6.javna rasvjeta 250.000,00

ukupno kuna 1.399.200,00.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje 50.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 40.000,00

3.zamjena rubnjaka 30.000,00

4.dobava i postava (zamjena)
prometnih znakova 25.000,00

5.zamjena rubnjaka i popravak oborinske
odvodnje Ul. I. G. Kovačića 293 - 275 230.000,00

6.popravak nogostupa 15.000,00

7. ostali radovi 10.000,00

8.održavanje šumskih prometnica
šumoposjednika 10.000,00

9.zimska služba - čišćenje snijega 94.000,00

10.zimska služba - posipalo za ceste 21.000,00

ukupno kuna 525.000,00.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 1.250.000,00

2.zakup tržnice 13.000,00

3.grobna naknada 100.000,00

4.tekuće potpore PGŽ 16.575,00

5.naknada šumoposjednika za
održavanje prometnica 10.000,00

6.ostali prihodi Proračuna Općine
Ravna Gora 9.625,00

ukupno kuna 1.399.200,00.«

Članak 4.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/24

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 16. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr