SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
15

15.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz komunalnog doprinosa, naknada za koncesije i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1.otkup zemljišta za proširenje cesta,
nogostupa, zelenih i ostalih javnih
površina 50.000,00

2.idejno rješenje parka Stara Sušica 40.000,00

3.katastarske izmjere i podloge za uređenje
javnih površina u Ravnoj Gori 366.000,00

ukupno kuna 456.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1.pojačano održavanje odvodnje atmosferskih
voda Ul. I. G. Kovačića 301-293 u Ravnoj
Gori (cesta Ž 5034) 240.000,00

2.sufinanciranje sanacije kolnika ceste
Stari Laz (Ž 5069) 500.000,00

ukupno kuna 740.000,00.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1.rekonstrukcija javne rasvjete u Kupjaku,
dionica TS Zalesina 33.359,00

ukupno kuna 33.359,00.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje groblja Kupjak 200.000,00

2. izgradnja nadgrobnih okvira 50.000,00

ukupno kuna 250.000,00.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirati će se iz doprinosa za šume, kapitalnih potpora iz županijskog proračuna i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1.sufinanciranje izgradnje vodovoda
»Poljička kosa« 940.301,00

ukupno kuna 940.301,00.«

Članak 6.

U članku 7. riječi »doprinosa za šume« zamjenjuju se riječima »prihoda od prodaje građevinskog zemljišta te ostalih prihoda«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1.komunalni doprinos 1.400.000,00

2.doprinos za šume 400.000,00

3.kapitalne pomoći iz državnog proračuna 400.000,00

4.kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna 400.000,00

5.naknade za koncesije 9.100,00

6.prihodi od prodaje građevinskog
zemljišta 700.000,00

7.ostali prihodi 119.660,00

ukupno kuna 3.419.660,00.«

Članak 8.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/23

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 16. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr