SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA PUNAT
30

12.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), člankom 3. st. 15. i člankom 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 18. sjednici održanoj 4. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s
naplatom i načinu naplate parkiranja na području
Općine Punat

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/04, 16/ 05 i 22/05), utvrđuju se slijedeće izmjene i dopune:

. U 2. alineji riječi »bočno između ribarnice i parka te mjestimično u parku« se brišu i zamjenjuju riječima: »uz kružni tok kod ribarnice«;

. U 6. alineji na kraju teksta dodaju se riječi: »za parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub ulice Obala«;

. U 7. alineji, riječ »autobusa« se briše;

. Dodaje se 8. alineja koja glasi: »- parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma, u ulici Novi put i ulici I. G. Kovačića«;

. Dodaje se 9. alineja koja glasi: »- parkiralište broj 9: u ul. I. G. Kovačića, uz stambeno-poslovnu građevinu »Božac«;

. Dodaje se 10. alineja koja glasi: »- parkiralište broj 10.: u ul. 17. travnja, od križanja s ul. M. Gupca do ul. Stari Klanac (uz zapadni rub ulice)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-07-5

Punat, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr