SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA PUNAT
30

10.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06) a u svezi s člankom 15. st. 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i člancima 68. st. 2., 72. st. 2. i 74. st. 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 18. sjednici 04. lipnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima
(prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica

Članak 1.

U članku 4. Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« PGŽ broj 21/ 06), mijenja se i dopunjuje:

. u točki 2) u 2. alineji, iza riječi »suvenira od drva« dodaju se riječi: »i umjetnina od tekstila«;

. dodaje se nova točka 4) koja glasi: »4) na trgu Placa, prodaja razne robe, osim prehrambenih proizvoda, tiska i duhana.«

Članak 2.

U članku 6. Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« PGŽ broj 21/ 06), mijenja se i dopunjuje:

. u točki 1) u 2. alineji, iza riječi »suvenira« dodaje se zarez i riječi: »tiska i duhana«.

Članak 3.

U članku 7. Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« PGŽ broj 21/ 06), mijenja se i dopunjuje:

. u točki 1), iza 2. alineje dodaje se 3. alineja koja glasi: »lokacija Pod gušternu uz drvored crnika: prodaja napitaka.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-07-7

Punat, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr