SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

36.

IZMJENE PROGRAMA
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Grada Opatije

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Izmjene programa) usklađuje se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Opatije kl. 320-02/05-01/ 01, ur. br. 2156/01-01-05-12 od 6. listopada 2005. godine (u daljnjem tekstu: Program), sa Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije a sukladno mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva kl. 350-02/06-01/209, ur. br. 525-09-V.B.M./06-02 od 3. studenog 2006. godine.

Članak 2.

Ovim Izmjenama programa mijenja se namjena poljoprivrednog zemljišta utvrđena Programom pod kategorijom »zakup« u »druge namjene«, za zemljišne čestice:

- zč. 1419, 1626/1, 223, 2379. 2395, 1463, 1472 u k.o. Oprić,

- zč. 1161/1 k.o. Vasanska,

- zč. 1358/1, 1359/1, 1360/1, 1362/4, 1364/1, 1370/1, 11431/ 4 u k.o. Veprinac.

Promjene iz stavka 1. ovog članka iskazane su u tabelama I., II. i III. koje su prilog i sastavni dio ove Izmjene programa i kojima se zamjenjuju u cijelosti tabele I., II. i III. Programa.

Promjene iz stavka 1. ovog članka iskazane su i na posjedovnim listovima poljoprivrednog zemljišta i prostornom prikazu obuhvaćenih katastarskih općina u mjerilu 1:2880. i kojima se u cijelosti zamjenjuju isti prilozi iz Programa.

Članak 3.

U stavku 1. članka 3. Programa, dio rečenice: »6.143,00 m2 poljoprivrednog zemljišta i čine ga 4 zemljišne čestice« zamjenjuje se i glasi: »19.245 m2 poljoprivrednog zemljišta na 19 zemljišnih čestica, što čini ukupno 4,77% površina iz članka 2. Programa«.

Članak 4.

U stavaku 1. članka 4. Programa, dio rečenice »397.389 m2 i čine ga 240 zemljišnih čestica« zamjenjuje se i glasi: »384.287 m2 i čine ga 225 zemljišne čestice«.

Klasa: 320-02/05-012/01

Ur. broj: 2156/01-01-06-19

Opatija, 28. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr