SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

34.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2007. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 49/06) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »3.450.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.650.000,00 kn«,

- pod točkom 3. iznos »348.105,00 kn« zamjenjuje se iznosom »230.285,00 kn«

- u stavci »UKUPNO IZVORI« iznos »3.888.105,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.970.285,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

- pod brojem 1. Održavanje čistoće iznos »257.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »206.000,00 kn«,

- pod brojem 2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine iznos »231.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »250.500,00 kn«,

- pod brojem 3. Održavanje javnih zelenih površina iznos »341.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »271.500,00 kn«,

- pod brojem 4. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »553.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »398.000,00 kn«,

- pod brojem 5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta iznos »400.000,00 kn«, zamjenjuje se »180.000,00 kn«,

- pod brojem 7. Održavanje javnih objekata iznos »351.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »864.680,00 kn«,

- pod brojem 9. Zaštita okoliša iznos »353.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »153.320,00 kn«,

- pod brojem 10. Izrada planova i projekata iznos »500.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »504.000,00 kn«,

- pod brojem 11. Ostale komunalne usluge iznos »348.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »590.000,00 kn«.

Pod stavkom »UKUPNO PROGRAM« iznos »3.888.105,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.970.285,00 kn«

Članak 3.

Prva izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-08

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr