SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

30.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima kulturne djelatnosti:

- promicanjem kulture,

- podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

- knjižna i nakladnička djelatnost,

- druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulture i kulturnog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u kulturnim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba u kulturi u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2007. godine u ukupnom iznosu od 585.246,80 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na slijedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:

1. Etnografska udruga »Sv. Juraj« 30.000,00

2. KUD »Vrelo«- Pjevači zbor 60.000,00

3. KUD »Vrelo«- Limena glazba 150.000,00

4. Mesopusno društvo Starača Fužine 10.000,00

5. Zimske večeri u Liču 9.600,00

6. Matica Hrvatska-Podružnica Fužine 5.000,00

7. Udruga »Glazbeni susreti Gorskog kotara« 10.000,00

8. Osnovna škola - Dani Kreše Golika 4.000,00

9. Osnovna škola - Njegovanje zavičajne

baštine, tragom glazbe 3.000,00

10. Osnovna škola - Prevencija ovisnosti i

nasilja 3.000,00

11. Osnovna škola - Učenička zadruga Ivančica 6.000,00

12. Osnovna škola - »Fužinarski klobuk« 8.000,00

13. Osnovna škola - Natjecanja i smotre 5.000,00

14. Udruga »Dr. Franje Račkog« 5.000,00

15. Turistička zajednica Općine Fužine

- Ispraćaj stare godine 16.000,00

16. Turistička zajednica Općine Fužine

- Ljeto u Fužinama 40.000,00

17. Turistička zajednica Općine Fužine

- Ljetni karneval 35.000,00

18. Društvo naša djeca Fužine 20.000,00

19. Radio Gorski Kotar 60.000,00

20. Đurđica Asić - »Legenda o goranskeme

antijunake« 620,00

21. Poljoprivredna zadruga Lič

- »Finjenica 2007.« 5.000,00

22. Poljoprivredna zadruga Lič - »Košnja 2007.« 5.000,00

23. Poljoprivredna zadruga Lič - »Prva brazda

2007.« 5.000,00

24. Mesopusno društvo »Kebri Lič« 7.500,00

25. Međunarodni susret puhačkih orkestara 19.500,00

26. Izložba slika Držislava Tadića 3.026,80

27. Art - Klub Gorski kotar 25.000,00

28. KUD »Vrelo« Fužine - sufinanciranje

Osnovne glazbene škole I. Tijardovića 40.000,00

29. Ostale kulturne manifestacije 60.000,00


UKUPNO 650.246,80


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa i to na sljedeći način:

- isplata sredstava do 5.000,00 kn isplaćivati će se jednokratno,

- isplate sredstava od 5.000,00 kn do 30.000,00 kn isplaćivati će se u dvije isplate,

- isplate sredstava preko 30.000,00 kn isplaćivati će se u jednakom mjesečnim dvanaestinama.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-11

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr