SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

29.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije) broj 37/05, 07/06 i 06/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine humanitarnih
i drugih društvenih udruga za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u humanitarnim i društvenim djelatnostima udruga.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj humanitarnog i društvenog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u humanitarnim i društvenim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u humanitarne i društvene aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2007. godine u ukupnom iznosu od 244.338,50 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

1. Društvo multiple skleroze PGŽ 3.000,00

2. Udruga invalida rada 1.000,00

3. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 1.000,00

4. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 1.000,00

5. Udruga HVIDRA Gorski kotar 5.000,00

6. Udruga invalida distrofičara PGŽ 1.000,00

7. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

8. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 2.000,00

9. Međuopćinska udruga umirovljenika Delnice 6.600,00

10. Poduzetnički inkubator Skrad 10.000,00

11. Udruga antifašističkih boraca i antifašista 15.000,00

12. Međuopćinska udruga umirovljenika

Delnice-Podružnica Fužine 15.000,00

13. Posmrtno - humanitarna udruga Općine

Fužine 7.000,00

14. Zajednica udruga hrvatskih vojnih

invalida Domovinskog rata 1.000,00

15. Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi pri

DVD Vrata 12.000,00

16. Hrvatska gorska služba spašavanja 15.000,00

17. Splitski skautski zbor 20.000,00

18. Nastavni zavod za javno zdravstvo 4.788,50

19. Društvo naša djeca Fužine 20.000,00

20. Lovačko društvo »Srnjak« 50.000,00

21. Crveni križ Delnice 29.950,00

22. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00

23. Ostale donacije 20.000,00


UKUPNO 244.338,50


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa i to na sljedeći način:

- isplata sredstava do 5.000,00 kn isplaćivati će se jednokratno,

- isplate sredstava od 5.000,00 kn do 30.000,00 kn isplaćivati će se u dvije isplate,

- isplate sredstava preko 30.000,00 kn isplaćivati će se u jednakom mjesečnim dvanaestinama.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-12

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr